Brama Wałowa (10)

Wyżej Menu Mapka Niżej
Brama powstała w pierwszej połowie XV w. Około 100 lat później podwyższono ją do wysokości prawie 20 m, jednocześnie ozdabiając w duchu renesansu. Również wtedy brama została połączona szyją z bramą zewnętrzną, a ta dalej mostem zwodzonym z barbakanem usytuowanym na drugim brzegu Iny.
Te dodatkowe umocnienia rozebrano w 1780 r. Poważnie uszkodzoną w 1945 r. bramę odbudowano w 1960 r.
Niestety nie odtworzono panopli (dekoracyjnych motywów typowych dla renesansu i baroku), a zdobiących do końca wojny elewację wewnętrzną. Odrestaurowano za to - unikat w skali Pomorza - wykusz latrynowy.

Wyżej Menu Mapka Niżej