Cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła (23)

Wyżej Menu Mapka Niżej
Świątynia ta została wybudowana w stylu neogotyckim w latach 1889-1890. Do końca wojny służyła gminie kalwińskiej, a do 1951 była kościołem katolickim.
Od 1953 r. jest cerkwią prawosławną. Budowla posiada oryginalną formę, ponieważ ma typowe cechy dla kościołów obrządku wschodniego. Zbudowana jest bowiem na planie krzyża greckiego.

Wyżej Menu Mapka Niżej