Kościół św. Ducha (18)

Wyżej Menu Mapka Niżej
Kościół został wybudowany w 1877 r. jako czwarta z kolei świątynia w tym miejscu. Jest to budowla neogotycka, z wysoką ceglaną wieżą, mierzącą 50 m. W tym miejscu po roku 1364 postawiono kaplicę wraz ze szpitalem św. Ducha (szpital ten dotrwał do początków XX w.). W XVI w. kaplicę znacznie rozbudowano, niestety w czasie wojny trzydziestoletniej uległa ciężkim zniszczeniom i musiała zostać rozebrana. Na jej miejscu wybudowano kościół o konstrukcji szachulcowej (tzw. mur pruski), który został poświęcony w roku 1651.
Tą świątynię również rozebrano w roku 1868, ponieważ z braku konserwcji zaczęła popadać w ruinę. Po 6 latach rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła, który istnieje do dzisiaj. Lata wojny obeszły się z kościołem św. Ducha łaskawie i właśnie w nim odbyła się pierwsza polska msza 20.05.1945 r., w siedzibie pierwszej katolickiej parafii.

Wyżej Menu Mapka Niżej