Brama Portowa (Młyńska) (8)

Brama nocą

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
Jedyna w Polsce brama miejska rozpostarta nad korytem rzeki. Budowlę wzniesiono w pierwszej połowie XV w., stawiając ośmioboczne wieże na przeciwległych brzegach zachodniej odnogi rzeki Iny. Brama strzegła dostępu do portu, który znajdował się wewnątrz murów miejskich. Port ten z portem w Inoujściu (własność Stargardu) pozwalał na handel morski niezależny od innych miast. W XIX w. brama służyła za areszt. W tym czasie dokonano również kilka przeróbek, m.in. obniżono przejazd, zamykając go łagodnym łukiem). Z obu wież bramy od wieków zwisają łańcuchy. Podobno pochodzą one z zerwanych przez stargardzian blokad Iny, które w XV w. założyli zazdrośni o rozwój miasta szczecinianie. A może na łańcuchach tych dawno temu wisiały latarnie... Jak było, nikt już nie pamięta, ale faktem jest to, że nigdy nie pomijano łańcuchów na wizerunkach bramy, nawet tych w herbie.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej