Brama Pyrzycka (19)

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
Brama ta powstała w XIII w., następnie została rozbudowana w 1439 r., m.in. podwyższona do 24 m. W drugiej połowie XV w. dobudowano przedbramie poł±czone z bram± dług± szyj± - ¶ródbramiem. W roku 1790 r. rozebrano dodatkowe umocnienia i od tej pory brama służyła celom mieszkaniowym. Po wojnie, od 1960 r. z przerwami pełni funkcje muzealne po dzi¶ dzień.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej