Baszta Tkaczy (Lodowa) (15)

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
Zwana inaczej Lodową. Podobna swą formą do baszty Morze Czerwone, choć od niej nieco niższa, liczy 31 m. Została wybudowana w XV w. Baszta była broniona przez cech tkaczy, a od XVIII w. pełniła rolę lodowni - stąd jej nazwy.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej