I Liceum Ogólnokształcące (17)


Atena, Ciceron, Homer

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
I LO, czyli tzw. "Stary Ogólniak". Budynek powstał w 1882 r. jako czwarty z kolei, liczącej 375 lat historii dawnego Gimnazjum Petera Groeninga. W tamtym czasie była to tak nowoczesna budowla, że zaprezentowano ją w roku 1886 na Wystawie Światowej w Chicago, jako wzorcowy budynek szkolny. Nowoczesność szkoły podkreślały wielkie okna, okazała aula i ogrzewanie kanałowe co wówczas było rozwiązaniem na wskroś nowoczesnym. Budynek szkoły jest pięciokondygnacyjny, zbudowany z cegły klinkierowej. Nad oknami I piętra elewacji południowej, widnieją trzy medaliony z popiersiami Ateny, Cicerona i Homera.
W roku 1788 Pruskie Kolegium Szkolnictwa wprowadziło egzamin maturalny. Na Pomorzu jedynie 3 gimnazja były uprawnione do przeprowadzania matur - w Stargardzie, Szczecinie i Szczecinku. Gimnazjum Groeningianum posiadało przebogaty księgozbiór, liczący ponad 17 tys. tomów. Wśród nich były rękopisy, inkunabuły i wczesne druki. Biblioteka ta przetrwała wojnę, a później uległa rozproszeniu w niejasnych okolicznościach.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej