Mury miejskie (26)

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
Mury miejskie powstawały w trzech etapach pomiędzy XIII, a XVI w. Na początku używano głównie głazów narzutowych, wyrównując mury kilkoma rzędami cegieł, układając je w tzw. wątku wendyjskim. Później mury wykonywano już głównie z cegieł. Wzdłuż murów od strony miasta biegła drewniana hurdycja, czyli pomost dla obrońców.
Mury były wzmocnione przyporami, a otwory strzelnicze biegły w dwóch kondygnacjach.
Ich wysokość dochodziła do 8 m, a grubość do 1,5 m. Długość stargardzkich murów wynosiła 2260 m, a dodatkowo wzmocnione były 4 bramami, 9 basztami, 45 czatowniami (półbasztami), 4 bastejami.
Do dzisiaj zachowało się 1040 m murów.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej