Kolegiata NMP z plebanią (1)

Wnętrze kolegiaty

Kolegiata od strony rynku

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej   
Kolegiata NMP zaliczna jest do najwybitniejszych dzieł średniowiecznej architektury na terenie Polski. Budowę kościoła rozpoczęto w 1292 r. Jednak budowla przestała satysfakcjonować stargardzian i ok. 1380 r. rozpoczęto jej przebudowę, która trwała do XV w. Najważniejsze prace przypisywane są wybitnemu architektowi Henrykowi Brunsbergowi. W efekcie powstała monumentalna bazylika w typie hanzeatyckiej katedry. W 1635 r. pożar strawił kościół, a wraz z nim ponad 60 ołtarzy. Odbudowany w 1661 r., ponownie zniszczony w 1945 r.
Do 1957 r. służył jako magazyn. Kościół został odbudowany w 1962 r., a podniesiony do godności kolegiaty w 1995 r. Od 2006 r. na wieży funkcjonuje punkt widokowy.

Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r., zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie został uznany za pomnik historii. Terminem tym określa się zabytki nieruchome o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej