Hotel PTTK (6)

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
Budynek ten pochodzi z 1878 r. Elegancka przedwojenna kamienica położona tuż przy zachodnim ramieniu rzeki Iny, została adoptowana na hotel. Nad wykuszem znajdującym się bliżej mostu, umieszczono wieżyczkę, a od strony rzeki - ryzalit z arkadami.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej