Ratusz

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
Początki budowli sięgają 1250 r. Pierwotnie dom handlowy, coraz częściej służył radzie miejskiej i ławnikom do spotkań. Gdy Stargard wstąpił do Hanzy, dom kupiecki rozbudowano, ale jego funkcje handlowe zostały znacznie ograniczone. W 1540 r. pożar poważnie zniszczył budowlę. Odbudowany w 1569 r. uzyskał przepiękne maswerkowe szczyty. W 1635 r. (wojna trzydziestoletnia) ratusz ponownie został pochłonięty przez pożar, który jednocześnie zniszczył bezcenne archiwum miejskie. Odbudowa nadała mu wczesnobarokową formę. Zniszczony w 1945 r., odbudowany w 1961 r. znowu służy rajcom, urzędowi miejskiemu, jak również Towarzystwu Przyjaciół Stargardu i harcerzom.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej