Spichlerz (7)

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
Spichlerz jest jedynym zachowanym stargardzkim spichlerzem, spośród czterech jakie istniały do 1945 r. Powstał prawdopodobnie na początku XVI w. Kiedyś znajdował się na terenie stargardzkiego portu, w pobliżu młyna miejskiego. Na jego wschodniej ścianie zainstalowano dźwig. W XVIII w. pełnił nawet rolę królewskiego magazynu soli. Odbudowany ze zniszczeń, po których z budynku pozostały tylko mury obwodowe. Spichlerz ten jest najstarszym tego typu budynkiem na Pomorzu.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej