Kościół św. Jana Chrzciciela (25)

 

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej
Początki kościoła w formie salowej kaplicy, związane są z zakonem joannitów. Relikty tej budowli, pochodzące z XIII w. odkryto w prezbiterium obecnego kościoła. W 1408 r. rozpoczęto rozbudowę świątyni. Efektem tej przebudowy zakończonej na początku XVI w., była sporych rozmiarów budowla halowa z wieżą zdobną blendami typu stargardzkiego. W historii kościoła zaistniało kilka dramatycznych momentów, m.in. w 1540 r. został zmieciony przez huragan hełm wieży. Ponownie się zawalił w 1697 r. niszcząc dach i większość sklepień. W okresie wojen napoleońskich kościół zdewastowali francuzi tworząc w nim stajnie i więzienie. Kolejna wichura w 1836 r. ponownie zniszczyła dach nawy. Za to świątynia bez szwanku przeszła przez kataklizmy, które nawiedziły Stargard w roku 1635 i 1945. Pod koniec XIX w. podwyższono wieżę do 99 m. Pierwotne plany zakładały budowę wieży 119 metrowej, ale udaremnił je zakaz szczecińskiej rejencji z prozaicznej przyczyny - ówczesna wieża kościoła św. Jakuba liczyła 117 m. Obecnie na wieży wiszą 3 piętnastowieczne dzwony. Jeden z nich, odlany przez stargardzkich ludwisarzy w 1464 r. jest największym pomorskim dzwonem średniowiecznym.

Wyżej    Menu    Mapka    Niżej